Den nordamerikanska kontinenten har delats in i tio kulturområden - Det arktiska området, Det subarktiska området, Nordvästkusten, Platåområdet, Prärien, Nordöstra skogslandet, Sydöstra skogslandet, Sydvästområdet, Great Basin och Kalifornien.
Inom dessa områden hade indianfolken liknande försörjningssystem, man levde på liknande sätt, hade liknande värderingar.
På liknande sätt har kontinenten delats in efter de tolv största indianska språkgrupperna som kunnat identifieras - Eskimå-Aleut, Athapask, Algonkin, Irokes, Sioux, Muskogee, Caddo, Shoshone, Hokan, Penuti, Salish och Wakash. Varje språkgrupp har i sin tur delats in i olika undergrupper, med olika dialekter osv. Man räknar med att det fanns minst 2000 olika språk när européerna anlände till kontinenten, men endast ca 200 av dem har kunnat identifieras.