Sitting Bull ca 1831-1890

Sitting Bulls ungdomsnamn bland hunkpapasiouxerna var Hunkesni (Långsam), men efter tidiga krigarbragder fick han snart namnet Tatanka Iyotake, Sitting Bull. Han skulle med tiden bli hövding och andlig ledare för siouxerna, och Nordamerikas mest välkända indian.
Han blev redan 1856 ledare för krigarföreningen De Starka Hjärtana, där hans följeslagare hade en blind tro på Sitting Bulls starka "medicin", och på sin ledares beryktade oräddhet.
Under den här tiden hade Sitting Bull ingen kontakt alls med det vita. Han var fullt sysselsatt uppe i Yellowstone- och Powder Riverlanden att bekämpa sina traditionella fiender shoshone-, assiniboin- och kråkindianer.
Det var först i början av 1860-talet som Sitting Bull och hans folk först kom i kontakt med de vita militärerna. Han blev en svuren fiende till allt de vita och deras intrång i indianernas land stod för, och han blev, efter att under många år varit engagerad i stridigheter med de vita, ledare för siouxerna i kampen mot det ökade trycket från de vita. Till sin hjälp hade han Crazy Horse, Red Cloud, Gall och många andra.
När så de vita upptäckte guld i Black Hills 1874, och som en följd av detta startade ett krig mot indianerna för att komma över marken som tidigare avsatts som indianskt land, blev Sitting Bull och hans krigsledare satta på prov.
Sitting Bull var högste ansvarig och andlig ledare för siouxerna, så han deltog inte aktivt i striderna vid Rosebud och Little Big Horn, men verksamheten koncentrerades kring honom, och han lyckades ju bra i dessa strider.
Som ett resultat av bl.a. Little Big Horn ökade trycket från militären, indiankoncentrationen splittrades och en efter en av indianska smågrupper fångades in. Sitting Bull och hans anhängare flydde till Kanada, men fann att myndigheterna där inte hade något större intresse av att hjälpa honom, så 1881 överlämnade han sig åt armén i Fort Buford, tillsammans med sina fäljeslagare.
Hans folk fördes till Standing Rockreservatet vid Missouri, och Sitting Bull själv blev krigsfånge några år i Fort Randall. Han frigavs 1883 och återförenades med sitt folk på Standing Rock, där han omedelbart blev ledargestalten.
Där blev det hela tiden en kamp med indianagenten James McLaughlin om dominansen i reservatet, en kamp som dock fick ett avbrott när Sitting Bull turnerade med Bufallo Bills Vilda Västernshow 1885 och några år framåt.
När andedansoroligheterna nådde Standing Rock vid 1890 tog indianagenten McLaughlin detta som en förevändning att arrestera Sitting Bull, och på morgonen 15 december 1890 greps hövdingen. I tumultet som uppstod uppstod skottlossning, och Sitting Bull, hans son Crowfoot och sex av hövdingens anhängare dog tillsammans med sex indianpoliser.

Geronimo 1829- 17/2 1903

En berömd krigsledare och medicinman inom Apachestammen

Han tros vara född cirka 1829 vid Gilafloden i sydöstra Arizona. Hans riktiga namn var Goyathlay – ”Han som gäspar”.

Mexikanarna kallade honom Geronimo, det spanska varianten av Jerome. Han gifte sig tidigt med Juana, en flicka från en annan stam, och verkade nöjd med livet som det verkade veckla upp sig i all enkelhet.

Men 1858 mördades Geronimos mor, hustru och deras tre barn av mexikanska soldater, och ett livslångt hat mot de vita väcktes inom honom.

Följande år hade han organiserat en hämndattack mot ett mexikanskt militärläger. Den våldsamma attacken slog både indianer och vita med häpnad. Geronimo hittade ett nytt hem hos Chiracahua-apacherna, och ställde sig under deras ledare Cochise.

1876 ville myndigheterna sätta Apacherna i ett reservat. De ansågs helt enkelt för oberäkneliga för att få springa omkring lösa. Reservatet placerades i det torra San Carlos-området i sydöstra Arizona. Det stod snart klart för apacherna att det varken fanns någon villebråd eller mark för odling. Geronimo lät sig inte kuvas.

Gång efter annan bröt han sig ut i sällskap av några likatänkande, och gav sig av på små rövarstråt i området. Efterhand slöt alltfler unga män upp. Till en början brydde sig inte myndigheterna om Geronimos utflykter, men då hans skara hastigt började öka i antal blev de oroliga. General George Crook skickades ut för att samla ihop Geronimos band och sätta tillbaka dem i reservatet för gott.

Men så funkade inte Geronimo. 1885 lämnade han reservatet med 34 krigare och 92 kvinnor och barn. Ingen hade räknat med att ett sådant uttåg skulle lyckas, och tidningarna skrev på förstasidorna om ”Geronimos flykt”. Det var mer än något annat en flykt från ett tråkigt liv utan framtid.

Apacherna slog sig nu ner i Sierra Madrebergen i Mexiko. General Crook satte efter med en styrka på 3000 man, och en utdragen katt-och-råtta-lek inleddes. Till slut lyckades Crook inta Geronimos huvudläger med hjälp av några betalda apachespanare. Flera hästar och större delen av indianernas proviant togs av soldaterna. Geronimo beslutade sig för att förhandla.

Efter långa och känslosamma diskussioner gick apacherna med på att kapitulera. De skulle låta sig föras till ett krigsläger i Florida, om Crook lovade att hjälpa dem tillbaka till deras släktingar i reservatet.

Crook och Geronimo skakade hand och generalen gav sig av till Florida för att förbereda apachernas ankomst. Men då Crook kom dit fick han höra att hans överenskommelse med indianerna var orimlig. Man gjorde inga överenskommelser med indianer. På något sätt fick Geronimo höra om detta och bröt sig fri från den militärkonvoj som transporterade dem.

En ny general, Nelson A. Miles, fick nu i uppdrag att söka reda på Geronimo. Apacheledaren hade fått med sig 20 krigare och 19 kvinnor och barn, som han nu drog runt med. Han ville inte begå misstaget att bli infångad igen för att han stannade för länge på samma plats. Under ett halvår lyckades Geronimo gäcka myndigheterna, tros telegrafstationer, ilmeddelande och indianspioner.

Men så fick han höra att hans släktingar i det gamla reservatet förflyttats till Florida, dit han skulle skickats tidigare. Geronimo var förkrossad. Att han så svekfullt skulle luras att kapitulera. I september 1886 mötte Geronimo sina närmaste i Fort Pickens i Florida, och skickades sedan vidare till ett nytt reservat i Alabama.

De många flyttarna, flykterna och oroliga levernet hade tärt på apacherna. I reservatet drabbades dessutom många av allvarliga sjukdomar. Till slut flyttades de återstående till ännu ett reservat, och nu tycktes livet äntligen bli drägligare.

 

Geronimo hade blivit en berömd man, och beslöt sig för att slå mynt av det.

1901 valdes Theodore Rossevelt till president, och Geronimo befann sig i invigningsparaden. Under världsutställningen i St Louis 1904 lät han sig visas upp och sålde signerade foton på sig själv till besökarna. Han tjänade en bra summa på detta.

Åren 1905-06 lät han skolinspektören Stephen Melvil Barret nedteckna hans minnen i boken ”Geronimo´s Story of His Life”. Den 17 februari 1909 avled Geronimo efter en tids lunginflammation, nu en kristen man som lagt sitt vilda leverne bakom sig.

Black Elk 1863-1950 (holy man)

På lakotaspråket Hehaka Sapa var en av de mest berömda religiösa ledarna bland Nordamerikas indianer. Han var som ung en modig krigare bland oglalas, men blev med tiden medicinman, andlig undervisare, bevarare av den heliga pipan och hängiven sitt folks gamla traditioner.
Black Elk föddes på vintern 1863 vid Little Powder River (gränsen mellan Montana och Wyoming). Redan som femåring hade han sin första vision, och detta var det första tecknet på hur hans liv skulle bli. 
Vid nio års ålder kom så den vision, som sedermera skulle göra honom till medicinman. Året var 1872 och man hade slagit läger vid Greasy Grass Creek. Efter en ridolycka låg Black Elk medvetslös i tolv dagar, under vilket hans själ färdades omkring och han samtalade med åskväsenden och den Stora Anden.
Efter detta anlitades han ofta som medicinman, men var även en respekterad krigare som deltog i bl.a. slaget vid Little Big Horn. Efter detta slog han följe med Sitting Bull och Gall till Kanada, där han deltog i buffeljakter och smådrabbningar med andra stammar. Också här upplevde han att han ägde något utöver det vanliga  -  han kunde ofta förutse hur strider skulle gå.
Vid återvändandet till USA tvangs Black Elk att bli reservatsindian, och tristessen och passiviteten fick honom att anmäla sig till Buffalo Bills cirkus, som han följde till England 1885. Han återvände 1889 till Pine Ridge-reservatet i Syddakota.
Vid denna tidpunkt började andedansoroligheterna. Black Elk deltog i danserna och hade förbindelse med andevärlden, och när det kom till stridigheter med de vita deltog han som en av de tappraste krigarna.
Andedansen dog ut, och efter det gifte sig Black Elk, fick barn, och ägnade sig huvudsakligen till sina andliga sysslor. Han berättade för olika författare om sitt liv och om "präriereligionen", och han berättade om indianernas traditioner och myter.
Vid sekelskiftet blev han mer och mer påverkad av kristendomen, och 6 december 1904 döptes Black Elk till Nicholas. Efter detta slutade han verka som medicinman, han gick i mässan och blev katolsk hjälplärare. Han försökte dra paralleller mellan kristendomen och sin traditionella tro, och hans version av soldansen har accepterats av oglala som den rätta, trots att den innehåller en del kristna inslag.

Black Hawk 1767-1838

Föddes 1767 i nordvästra Illinois, fick namnet Maka-tai-meshekiakisk och blev sedermera saukhövding. Var motståndare till ett avtal 1804 där sauk- och foxhövdingarna överlät allt sitt land till Förenta Staterna, eftersom han ansåg att hövdingarna hade bjudits på så mycket "eldvatten" att de blivit lurade.
Black Hawk och hans krigare stred för britterna under kriget mellan England och Förenta Staterna 1812. De mer fredliga saukindianerna flyttade efter Förenta Staternas seger västerut, vilket också Black Hawk och hans följeslagare fick göra efter militära aktioner från de vitas sida.
Tillsammans med sina anhängare återvände han 1832 till sitt forna land, men blev förföljd av soldater. När han sände ut förhandlare under vit flagg blev en av dessa ihjälskjuten av soldaterna, och denna händelse skulle starta det som kallats "Black Hawks krig".
Under de följande stridigheterna förlorade Black Elk många av sitt folk, och i slutet av 1832 överlämnade han sig till de vita. Han spärrades in för en kort tid, men frigavs 1833. Han och flera saukledare genomförde då en rundresa bland östkustens städer, och fick bl.a. träffa president Andrew Jackson. Samma år berättade han sina minnen, vilka blev boken "Black Hawk an Autobiography", en klassiker bland indianhistoriker.
Black Hawk dog i oktober 1838 vid Des Moines River i Iowa.

Black Kettle ca 1803-1868

Black Kettles cheyennska namn var Moketavato, och han föddes nära Black Hills i Syd-Dakota. Han var en hängiven krigare under sina yngre år, och 1860 blev han en betydelsefull ledare för cheyennerna.
Han sökte fred med de vita och efter flera incidenter med yngre cheyennekrigare inblandade, mötte han guvernören i Colorado och ville ha fred. Han avvisades dock, och tog därför kontakt med Fort Lyons i Colorado, där han lyckades uppnå en överenskommelse med fortets befälhavare.
Under tiden hade krigsdepartementet via guvernören samlat ett regemente för att kuva Black Kettle och hans folk, och i det läget erbjöd Fort Lyons kommendant skydd till indianerna, under förutsättning att de flyttade närmare fortet  -  till Sand Creek, 6 mil nordost om Fort Lyons.
Den 29 november 1864 anfölls lägret av det regemente (under överste John Chivington, en f.d. präst) guvernören plockat ihop. Soldaterna struntade i den amerikanska flagga och den vita fredsflagga som fanns i lägret, och 161 män, kvinnor och barn dödades.
Black Kettle var bland de överlevande, och han fortsatte söka fred. I oktober 1865 undertecknades ett fördrag, där de vita erkände sitt övergrepp året innan vid Sand Creek och lovade ersättning till de överlevande.
Ytterligare ett fördrag, Medicin Lodgefördraget, undertecknades 1867, där landet söder om Arkansasfloden tilldelades cheyennerna och flera andra stammar som reservat. De pågående järnvägsbyggena drev dock bort bufflarna, och bland stammarna drev spritlangare sin verksamhet. Mindre oroligheter blossade upp, och detta gjorde att general Phil Sheridan fick anledning att genomföra ett fälttåg mot indianerna. I gryningen 27 november 1868 anfölls Black Kettles läger vid Washitafloden av general Custer.
Black Kettle lyfte upp sin hustru bakom sig på hästryggen när attacken kom, och flydde. Men vid Washitaflodens vadställe möttes de av en skur av kulor, och båda föll döda ned i vattnet.

Bloody Knife ca 1840-1876 (scout till us army)

I de historiska källorna har han två indianska namn  -  Tamena Way Way och Nes I Ri Pat. Fadern var hunkpapasioux och modern från arikaras, tidigare tillfångatagen.
Bloody Knife blev en skicklig jägare och ryttare. Han red milsvida omkring, och lärde sig namn på berg, floder, landmärken etc.
1856 lämnade hans mor sin man och tog döttrar och söner med sig från hunkpapasiouxernas fritt strövande jägartillvaro till arikaraindianernas bofasta jordbrukstillvaro. Efter fyra år red Bloody Knife ensam tillbaka till hunkpapaindianernas sommarläger, men välkomnades med att ett band unga krigare slet av honom hans kläder, klådde upp honom och drev bort honom från lägret.
Han anställdes 1864 av Amerikanska Pälskompaniet som vägvisare, jägare och postryttare. Vidare blev han tolk och förmedlare vid affärer med siouxindianerna.
1866 gifte han sig med en arikaraflicka, och några år senare tog han värvning som spejare. Det var så han träffade George Armstrong Custer, med vilken han skulle göra otaliga expeditioner på jakt efter siouxindianer.
I maj 1876 var de åter på jakt. Nu var det Sitting Bull och hans prärieindianer som var målet. Den 25 juni upptäcktes ett väldigt läger vid Little Big Horn. Bloody Knife försökte varna Custer för det stora antalet krigare, men Custer gjorde flera grova misstag och beslöt att anfalla.
Under bataljen fick Bloody Knife två kulor mitt emellan ögonen och dog ögonblickligen.

Cochise ca 1811-1874

Cochise, Shi-Ka-She ("Hårt träd"), var chiricahuaapache, son till en chiricauahövding och tog efter faderns död över ledarskapet för den centrala chiricauagruppen i sydöstra Arizona.
Cochise och hans folk hade sedan länge bekämpat sina traditionella fiender mexikanerna, men det var först 1861 som han kom i kontakt med amerikanska armén. Det året blev Cochise orättvist anklagad för att ha rövat bort en pojke från en ranch. När han och hans släktingar besökte Fort Buchanan, där vit parlamentärflagg vajade, blev de tillfångatagna. Cochise lyckades fly, tog tillfånga tre vita män, och erbjöd dessa i utbyte mot sina släktingar. Detta avvisades, Cochise lät döda sina fångar, varpå armén hängde Cochises släktingar.
Cochise och hans svärfar Mangas Coloradas enades i ett blodigt och långvarigt gerillakrig mot de vita. Under tio år stal de boskap, stoppade gruvdriften, ödelade rancher och dödade närmare 15.000 vita inkräktare.
Efter amerikanska inbördeskriget återkom armén 1862 med förnyad styrka. Otaliga strider utkämpades, och när Mangas Coloradas dog 1863 blev Cochise apachernas högste krigshövding. Taktiken var hela tiden snabba, oväntade anfall och sedan försvinna i bergen.
Efter att Butterfield Overland Mail Company förlorat 14 postkuskar begav sig uppsyningsmannen Thomas Jeffords ensam upp i bergen för att hitta Cochise. Denne blev så imponerad av Jeffords mod, att han gav ett löfte att postkuskarna i fortsättningen skulle lämnas ifred. Dessa två blev vänner, och sedermera ingick de fostbrödraskap.
Armén använde Jeffords som kontaktman för att möta Cochise i bergen 1872. Man upprättade då ett fredsfördrag där apacherna gavs ett reservat kring Chiricaua- och Dragoonbergen, det område de bebott sedan urminnes tider.
Cohise levde sina sista år fredligt på reservatet. Han dog i juni 1874 och begravdes på hemlig plats uppe i bergen.

Crazy Horse 1842-1877 (krigare)

Crazy Horse  -  Tashunke Witko  -  föddes troligen omkring 1842. Hans mor var brulé, fadern oglalasioux, och Crazy Horse räknade sig också som oglalasioux.
Som barn var han litet av en särling, tystlåten litet ensam. Men tiden skulle visa på två stora talanger hos honom  -  dels hans kontakter med andevärlden, dels hans skicklighet som krigare. Redan som ung hade han flera visioner, och det var välkänt att han inte kunde dödas av fiendens vapen. Däremot hade han i en vision sett hur hans eget folk medverkat i hans död.
Sin skicklighet som krigare fick han från en annan aktad krigare  -  Hump, eller High Backbone  -  men sitt ungdomsnamn Haska (den ljushylte) förföljde honom ända till 1859, då han efter flera märkliga krigarbragder fick faderns namn, Crazy Horse.
Även som vuxen var Crazy Horse annorlunda. Han ville inte skryta med sina bedrifter, han deltog sällan i sociala eller religiösa ceremonier, han var inte noga med att bära fjädrar eller andra synliga bevis på sin tapperhet.
Crazy Horse genomled också flera svåra kriser under sitt liv. Den första var när hans blivande hustru Black Buffalo Woman giftes bort under tiden han var iväg på ett krigståg. Han tillbringade mycket tid i sin rivals by, och fortsatte träffa Black Buffalo Woman, och där kom han också i kontakt med medicinmannen Chips, som kom att betyda mycket för hans andliga utveckling.
Samtidigt var han också mycket aktiv som krigare. Han spelade en framträdande roll i Red Cloud krig 1865-68, och gjorde sig då känd bland de vita för sin krigsskicklighet.
Oglalas kvinnor var självständiga när det gällde samlevnadsfrågor, så när Crazy Horse drog iväg på en krigsexpedition mot kråkindianerna följde hon helt enkelt med. I vanliga fall skulle inget hänt, men hennes man  -  No Water  -  var en betydande figur, och följde efter för att hämta hem henne igen. Vid Yellowstonefloden kom han ikapp dem, trängde in i Crazy Horses tält och sköt denne i ansiktet. Crazy Horse låg livlös i flera dagar, men överlevde på något mirakulöst sätt. Han återsåg aldrig Black Buffalo Woman.
Så småningom fann han en ny kvinna  -  Black Shawl  -  och med henne fick han en dotter. Hon dog som ung i en av alla de sjukdomar de vita fört med sig, och samtidigt dog också hans läromästare Hump. I sin förtvivlan och bitterhet lät Crazy Horse de vita få betala. Han såg hur de vita trängde på, hur hans eget folk och deras kultur fick försaka mer och mer, och överallt där han kom åt bekämpade han de vita.
Men 1877 förstod han att hans fria liv var slut. Hans folk var jagat, fruset, hungrigt, och i maj ledde han dem till Red Clouds agentur, där han överlämnade sig till de vita.
han fick ett gott förhållande till de vita, som på något sätt respekterade honom för hans krigarbragder, men i lägret fanns flera andra indianledare som kände sin maktställning hotad.  Den 5 september 1877 arresterades Crazy Horse efter intriger och missförstånd, och när han skulle föras till fängelset gjorde han motstånd. En indianpolis  -  hans barndomsvän Little Big Man  -  låste hans armar, medan en annan vakt stack ned honom med en bajonett.
Hans vision som ung visade sig vara sann.

Dull Knife ca 1808-ca 1883

Dull Knife var en av nordcheyennernas huvudledare under många år. Han blev mest känd av de vita under det namn siouxerna gav honom  -  Ta-me-la-pash-me, Dull Knife  -  men hans riktiga namn var Wo-he-hiv, Morning Star.
Han var en tidig förespråkare för fredliga uppgörelser med de vita, men samtidigt även en aktad krigare. 1854 blev han ledare för Ohmesehesobandet, det dominerande bandet bland nordcheyennerna, och i den rollen hade han en framträdande plats i Red Clouds krig 1865-68. Han deltog i någon av striderna, men mestadels verkade han för fredliga lösningar, trots påtryckningar från vissa av sina egna krigare och Red Cloud oglalasiouxer.
Dull Knife undertecknade ett fredsfördrag 1866, utan något större stöd av sitt folk, och två år senare undertecknades ytterligare ett fördrag, där han hade betydligt större stöd.
Sommaren 1874 utsågs han till en av de fyra huvudledarna för de nordliga cheyennerna, men under oroligheterna i Powder River- och Big Hornlanden de följande åren höll han en låg profil, för att sedan komma tillbaka och föra sitt folks talan när stridigheterna väl var över. I april 1877 överlämnade han sitt folk i militärens händer, och tvärtemot givna löften och egna önskemål sändes de söderut, till Indianterritoriet (Oklahoma).
De stod ut i ett år. En natt i september 1878 revs lägret, och två grupper av cheyenner började sin vandring mot hemlanden i norr. Dull Knife ledde den ena gruppen, medan den andra leddes av Little Wolf. De tog sig förbi alla hinder som uppstod, och när grupperna anlände till Plattefloden, fortsatte Little Wolf norrut, medan Dull Knife och hans grupp gick mot Red Cloudagenturen, där han trodde sig kunna få en fristad hos Red Cloud och hans oglalasiouxer.
Vad han inte visste var att Red Cloudagenturen hade flyttats, så när han återigen överlämnade sig till militären, blev han och hans folk på nytt förda till Fort Robinson, Nebraska, där de hotades med att återigen sändas till Indianterritoriet. Deras upprördhet och motstånd gjorde att militären låste in dem i en barack, och lät dem vara utan mat, bränsle och till slut vatten, för att de skulle acceptera förflyttningen.
Nu tog yngre ledare över, och i ett blodigt utbrytningsförsök i januari 1879 dödades nära sjuttiotalet indianer. Dull Knife lyckades undkomma, och efter att ha gömts av vänner under resten av vintern, fick han slutligen en fristad hos Red Clouds siouxer, där han framlevde sina sista år.

Gall ca 1840-1894 (warshirf)

Hans indianska namn var Pizi, och han blev med tiden en känd krigsledare inom hunkpapastammen, den nordligaste av tetonsiouxstammarna.
Han deltog tidigt i strider, både med andra stammar och med de vita, och under Red Clouds krig 1865-68 deltog han flitigt. Samtidigt växte hans inflytande inom den egna stammen, och 1867, när Sitting Bull blev "överhövding", blev Gall en av underhövdingarna.
Under Sitting Bulls ledarskap blev Gall en av de mest betydelsefulla krigsledarna bland tetonstammarna. Han deltog i flera uppmärksammade strider, bl.a. vid Yellowstone River 1872 och 1873, och vid Little Big Horn 1876 spelade han en avgörande roll.
Efter detta följde han Sitting Bull i landsflykt till Kanada, men de dåliga försörjningsmöjligheterna och vissa motsättningar med Sitting Bull gjorde att han återvände till USA på hösten 1880. Med sig hade han några hundra följeslagare.
En tid fortsatte han det gamla livet som prärieindian, men överallt var han jagad, så i januari 1881 överlämnade han sig till militären, och placerades i Standing Rockreservatet.
Han kom att bli betydelsefull även inom reservatet, även om han deltog i en del mindre lyckade beslut, och även om han var en motståndare till Sitting Bull
Han dog i sitt hem vid Oak Creek, Syd-Dakota, i december 1894. Dödsorsaken var troligen en överdos av medicin, och några menade på att det var alla de avmagringspreparat han stoppade i sig för att minska sin övervikt.

Little Crow ca 1810-1863

Little Crow, Chetan Wakan Mani, tillhörde santeesiouxstammen mdewakanton. Hans riktiga namn var Taoyate-duta ("Hans folk är rött")  -  Little Crow var ett hövdinganamn som gått i arv i generationer.
Hans tidigare år vet man inte så mycket om, men 1837 flyttade han med sitt band  -  Kapozha  - till ett område längs Minnesotafloden, efter en landavträdelse då deras gamla land vid Mississippifloden övertogs av de vita.
Sedan vet man inte så mycket om Little Crow, förutom att han förmodligen hade vissa alkoholproblem, förrän han 1851 som förste santeeledare skrev under ett avtal, där indianerna avsade sig stora delar av sitt land för ett litet reservat vid övre Minnesotafloden.
Han samarbetade en del med de vita, och med militären, men missnöjet på reservatet tog sig alltmer drastiska uttryck, och när det i augusti 1862 blev rena våldshandlingar ställde sig Little Crow i spetsen för sitt folk.
Minnesotas nybyggartrakter härjades och plundrades under augusti-september 1862, och nära tusen vita fick sätta livet till. I slutet av september slog militären tillbaka med full kraft, och nära tvåtusen indianer tillfångatog. Trehundratre av dem dömdes till döden, men president Lincoln benådade alla utom trettioåtta, som i december 1862 hängdes i Mankato, Minnesota.
Little Crow och några hundra anhängare flydde västerut för att få hjälp av andra siouxer. Det fungerade inte, så de färdades vidare till Kanada. Inte heller där hade de någon lycka, och besvikna återvände de söderut över gränsen.
I juli 1863, i närheten av staden Hutchinson, sköts Little Crow av nybyggaren Nathan Lampson. Hans skalp togs, och kroppen kastades på soptippen.

Little Wolf ca 1820-1904

Under sin uppväxttid bland nordcheyennerna kallades han Two Tails, och var redan som ung känd för sitt temperament och sina krigarkonster. Det var främst i strider mot andra indianer han utmärkte sig  -  inte förrän 1856 kom han för första gången i kontakt med vita soldater.
Så småningom blev han ledare för krigarföreningen Elkhorn Scrapers, och fick namnet Ohkum-hkakit, Little wolf. Han var en stor krigare och hans ryktbarhet växte, samtidigt som hans hetsiga temperament avtog. Som ett resultat av detta utsågs han 1864 till Sweet Medicin Chief, en form av överledare för det råd av 44 hövdingar som styrde cheyennerna.
Han förespråkade fred med de vita, men det hindrade honom inte att delta i flera strider, bl.a. Fettermanmassakern 1866. Men när de stora uppgörelserna kom vid 1876, var han och Dull Knife klart emot krig med de vita. Han ledde sina följeslagare mot Red Cloudagenturen, fann den övergiven och ledde sitt folk mot Powder River och andra indiangrupper. Han kom fram efter slaget vid Little Big Horn, men blev ändå anklagad för att ha lett soldarna till det stora lägret vid Little Big Horn.
Hans följe förföljdes nu av militären, och efter hårda strider kapitulerade han våren 1877. Han, Dull Knife och deras anhängare skickades till Indianterritoriet, från vilket de flydde ett år senare. Little Wolf och hans följeslagare fann en fristad vid Fort Keogh i Montana, där han och hans krigare blev indianpoliser.
Men reservatslivet var helt annorlunda än cheyennernas tidigare liv, och många fick problem, bl.a. med spriten. Under ett rus i december 1880 dödade Little Wolf en annan cheyenne, Starving Elk, som inte kunde låta bli hövdingens hustrur.
Han förstod vad han hade gjort och försvann ut i terrängen för att samtala med sina skyddsandar. Han återvände efter några dagar, gav bort sina hästar och andra ägodelar, knäckte sin medicinpipa och gav sig ut på långa vandringar med sina hustrur.
Han lade sig aldrig i stammens angelägenheter mera, och sina sista år levde han i ensamhet och förnedring.

Plenty Coups ca 1849-1932

Kom från absarokee-stammen  -  som är mera känd som crow, efter deras indianska grannars sedvänja att kalla dem kråkor.
Hans indianska namn var Aleek-chea-ahoosh, som egentligen betyder "Många bragder", men hade som barn även namnen Faces the Buffalo North och Swift Arrow.
Som ung fick han sitt slutliga namn efter otaliga tapperhetsbedrifter i strider mot siouxer, arapahoer, cheyenner och svartfötter, och redan som 25-åring blev han vald till hövding.
Han anställdes av militären som spejare och deltog i flera stora expeditioner, och han förhandlade med myndigheterna angående järnvägsstråckningen genom kråkindianernas land i Montana 1881. Han var också en av de första i sin stam som drev boskapsranch framgångsrikt.
Han blev bergskråkornas överhövding 1904, hade under sitt liv 11 hustrur men fick inga barn. 1928 överlämnade han sitt hem och mark till myndigheterna som gåva, och idag är det statspark och museum över crowindianerna kultur och historia.
Plenty Coups avled i Pryor, Montana den 3 maj 1932, och efter honom utsågs inga flera hövdingar bland crow.

Red Cloud ca 1822-1909

Red Cloud (Makhpiya-Luta) var krigsledare och frontfigur inom oglalastammen, en av de sju stammarna tetonsiouxer.
Hans rykte växte i takt med krigarbedrifter mot pawnee- och kråkindianer, men efter att ha dödat en stamfrände, Bull Bear, under spritens påverkan och efter en lång tids missämja, hade han missat chansen att någonsin bli hövding.
Dock fortsatte hans rykte som krigare att växa, och de stridigheter som kom till stånd 1865 när de vita byggde fort på siouxernas land kom att kallas Red Clouds krig. Han var den drivande kraften bakom Fettermanmassakern 1866, Vagnkorgsstriden 1867 och belägringen av forten längs Bozemanspåret.
Han undertecknade fördraget 1868 där de vita förband sig att utrymma forten, eftersom de vita trodde att han var hövdingen, trots att han egentligen bara var en ryktbar krigsledare. Detta retade många siouxer, som ansåg att han tog sig för stora friheter, och att han gärna underblåste de vitas uppfattning om honom som stor hövding  -  bl.a. lät han sig villigt forslas till österns storstäder 1870 som hövding.
Så när han året därpå slog sig ned på sitt nya reservat, Red Cloudagenturen, hade han inte många anhängare med sig. Men fler och fler siouxer tvingades in på reservatet av de vita, och Red Cloud tillbringade nu sin tid med att vara de vita till lags samtidigt som han inte ville släppa sin dominerande ställning som ledargestalt.
Så denna balansgång gjorde att han förde en kompromissande, och kappvändande politik under de kriser som skulle komma. Det gällde kampen om Black Hills, krigen under 1876-77, förhandlingarna om siouxreservatets minskning 1889 och andedansoroligheterna 1890. Ingen litade egentligen på honom, men hans tidigare ryktbarhet och personliga utstrålning gav honom fortfarande en viss dominans och ett fortsatt stort inflytande inom reservatet.
Han dog 1909  -  gammal, blind och orkeslös.

Seattle ca 1788-1866

Seattle var hövding för suquamish, duwamish och de allierade salishtalande stammarna. Som ung var han en ryktbar krigare, men blev med tiden en ivrig fredskämpe. Han påverkades starkt av de katolska missionärena i nordvästterritoriet, omvändes till den kristna läran tillsammans med många av sina stamfränder, och antog också namnet Noak.
Det var många vita som strömmade in i området på jakt efter guld. De mottogs till en början vänligt av indianerna, men snart kom det till stridigheter   -   men där Seattle och hans folk förblev fredliga.
Vid Port Elliotfördraget 1854 var Seattle den förste att skriva under och därmed acceptera ett reservat för sitt folk, men samtidigt höll han också ett tal, både bittert och framsynt.
Seattle och hans anhängare flyttade till Port Madisonreservatet, och de höll sig utanför de stridigheter som under de följande 15 åren blossade upp, när yngre reservatsindianer gjorde utbrytningar och angrep vita nybyggen.
Seattle dog på reservatet 7 juli 1866 och begravdes på suquamishernas kyrkogård nära staden Seattle  -  som fått sitt namn efter just denna hövding.

Spotted Tail ca 1824-1881

Spotted Tail var brulésioux, men genom sina krigiska bedrifter fick han även inflytande över andra siouxstammar i området runt Platte.
Det var främst i strider med ärkefiende pawneeindianerna hans ryktbarhet växte, men i början av 1850-talet blev Spotted Tail även känd för de vita. Efter att myndigheterna begärt tre indianer som anfallit en postvagn utlämnade inställde sig (till viss förvåning) Spotted Tail och två kamrater i Fort Laramie. De dömdes till två års fängelse i Fort Leavenworth, och efter den perioden insåg Spotted Tail  hur starka de vita var.
Så han intog en mer fredssträvande attityd, och detta kom att föra honom på kollisionskurs med bl.a. Red Cloud under oroligheterna 1866. Denna missämja dem emellan fortgick ända till Spotted Tails död 15 år senare.
Samtidigt som Spotted Tail arbetade för att få så många indiangrupper som möjligt att skriva under fredsfördragen som de vita lockade med, tog han alltmer över efter bruléernas tidigare hövding Little Thunder. Så när oroligheterna upphörde 1868 skrevs ett nytt fredfördrag på, och brulésiouxer och oglalasiouxer fick flytta till ett reservat vid Fort Randall i Syd-Dakota. Där växte irritationen och besvikelsen, så när Spotted Tail inviterades till Washington 1870 tog han tillfället i akt, och lyckades på något sätt få sitt folk förflyttat till Camp Sheridan i nordvästra Nebraska.
Nästa stora kris kom när de vita började sukta efter guldet i Black Hills. Red Cloud var då gammal och inledde förhandlingar, trots siouxindianernas inställning att det var otänkbart att sälja Black Hills. Spotted Tail lade sig i det hela, och begärde ett så högt pris att de vita istället beslöt sig för att inleda ett krig.
Så resultatet blev de stora striderna vid Big Horn-floderna 1876-77, men där Spotted Tail lyckades hålla sitt folk utanför stridigheterna, och på så sätt ökade sitt inflytande över stora delar av siouxstammarna.
Men under resans gång hade Spotted Tails metoder retat en del siouxer, och 1881 dödades han av stamfränden Crow Dog på hemväg från ett stamrådsmöte.

Wovoka 1856-1932

Wovoka ("Han som skär") var paiuteindian från västra Nevada, indiansk profet och medicinman. Han var grundaren av Andedansen 1890.
Redan 1870 hade Wovokas far, Tävibo, grundat en andedans som egentligen var en väckelserörelse, där kristna och indianska inslag blandades. Den förkunnade att indianerna skulle få som de hade det innan de vita dök upp. De döda skulle uppstå, det bortjagade villebrådet återvända  -  under förutsättning att man dansade nattliga ringdanser samtidigt som man bad till Fadern därovan.
Denna första andedans ebbade snart ut. Den förekom bland Kaliforniens indianer ett kort tag, men försvann snart, och kort därefter dog Tävibo.
I vuxen ålder drabbades Wovoka av upprepade svimningsanfall. Och kring nyåret 1889, vid en solförmörkelse, somnade han in mitt på dagen. I sin dröm färdades han till den Stora Fadern, och han fick budskapet med sig tillbaka att alla måste vara vänliga, arbetsamma, sanning, ha respekt för andras ägodelar och hålla fred med de vita. Ringdansen skulle påskynda de dödas återkomst och allt skulle bli som förr.
Efter den dagen startade ringdansen. Först i Mason Valley, där Wovoka bodde, men ryktet spred sig som en präriebrand  -  här fanns en riktig indiansk Messias som skulle ge indianerna tillbaka deras storhet! Detta slog genklang hos främst prärieindianerna, som förlorat jaktmarker och bufflar, och en delegation prärieindianer besökte Wovoka och tog med sig hans läror tillbaka till prärien. Men Wovokas budskap hade förvanskats under resans gång, och för främst siouxerna betydde hans andedans att alla vita skulle fördrivas. Detta ledde till oroligheter, och det s.k. Andedansupproret 1890.
Wovoka, som oförskyllt anklagades för att ha orsakat dessa oroligheter, höll därefter en låg profil vad det gällde sina profetior. Men själv trodde han på dem, ända till sin död 1932.