Hej!

Vi som skriver detta heter Kenta och Minna. Många av er känner oss nog redan. Sommaren 2020 stod jag, Kenta i duschen hos Rolle Juote. Fick där en vision om att skapa ett indian konvent. Berättade detta för Rolle och han var med på tåget direkt. 

Rolle pratade i sin tur med Lars-Göran ordförande i SICS. 

Detta är ett konvent, inget powwow med alla dess regler. Det är en sammankomst där vi hedrar indianerna (Vi leker inte indian).

Önskemålet är att de som kan, klär upp sig så autentiskt som möjligt eller bär något plagg eller någon symbol för att hedra indiankulturen.

Detta event är ett samarbete med indianbyn i Strängnäs som kommer att finnas på plats med sina tipis.

Vår förhoppning är att vi ska kunna visa upp traditionell dans, ha föredrag, trum och sångstund, storyteller mm.

 

Ken, Lisa och Lisa

Ken, Lisa och Lisa

Ken, Lisa och Lisa

Christer håller föredrag