Hantverksdagar 2021-2022

Ta med ditt hantverk och kom.

Vid deltagande
sms till indianbyns
mobil,nr 070-2793681
Plats:
Studiefrämjandet lokal Strängnäs
Källgatan 3 A
645 31 Strängnäs
Varmt välkomna
 

Lördag 18/9 kl: 13.00-17,00

Lördag 16/10 kl: 13,00-17,00

Lördag 20/11 kl: 13,00-17,00 Årsmöte Kl 11,00-13,00

Lördag 18/12 kl: 13,00-17,00

2022

Lördag 15/1 kl: 13,00-17,00

Lördag 19/2 Kl: 13,00-17,00

Lördag 19/3 kl: 13,00-17,00

Lördag 14/4 kl: 13,00-17,00

Lördag 14/5 kl: 13,00-17,00

 

Arbetsdagar indianbyn Malmby

Omfattning Nedmontering av kök,dusch, toa mm.

Mål: att vi ska till Maj 2022 har rensat byn från vår verksamhet. 

 

Ta med verktyg , något att äta/fika och gott humör.

 

Varmt Välkomna

 

 

2021

28/8 kl:10,00

4/9 kl:10,00

9/10 kl: 10,00

2022

29/1 kl: 10,00

26/2 kl: 10,00   Medlemsmöte i byn kl 10,00

26/3 kl: 10,00

30/4 kl: 10,00

28/5 kl 10,00 och Medlemsmöte i byn kl 10,00